Udal arautegia

00. ORDENANTZA FISKALAK

00.01 ORDENANTZA FISKAL OROKORRA
00.02 2019KO ZERGAK, TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK
00.03 HERRIKO JABARI PUBLIKOAN INTERES OROKORREKO HORNIDURA ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEN APROBETXAMENDU BEREZIAREN TASA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA
00.04 ORDENANTZA, EREMU PUBLIKOKO ETA HERRILURRETAKO ZORU, HEGALKIN ETA ZORUPEKO APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK
00.05 TURISMOKO ATERPETXEA TASAK
00.06 ORDENANTZA, IBILGAILUAK EREMU PUBLIKOAN SARTZEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA
00.07 ORDENANTZA FISKALA, ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUENA. BEHIN BETIKO ONESPENA
00.08 ZERGEN KONTROLERAKO 2014tik 2016ra BITARTEKO PLANA
00.09 UDALAREN AGIRI ETA ESPEDIENTE ADMINISTRATIBOAK LUZATU, ERREPRODUZITU ETA TRAMITATZEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA. BEHIN BETIKO ONESPENA

01. ZERBITZUAK

01.01 HILERRIAREN ORDENANTZA
01.02 BARATZE SOLIDARIOEN GAINEKOA
01.03 EREMU PUBLIKOAN TERRAZAK ETA OSTALARITZARI ZEIN MERKATARITZARI LOTURIKO BESTELEKO ELEMENTUAK JARTZEARI BURUZKO ORDENANTZA
01.04 UDAL ORDENANTZA – ADMINISTRAZIO ELECTRONIKOA
01.05 JAIOTZAK ETA HILETA EDO OMENALDI ZIBILAK BAIMENTZEKO ETA EGITEKO UDAL ORDENANTZA
01.06 TRAFIKOARI BURUZKO UDAL ORDENANTZA
01.07 ETXEKO ANIMALIAK, ETA BEREZIKI ZAKURRAK, EDUKITZEA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA
01.08 AISIALDIKO BILTOKI IZATEKO LOKALAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
01.09 MERKATARITZA EZ EGONKORRA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
01.10 UHARTEKO UDALAREN EZKONDU GABEKO BIKOTE EGONKORREN ERREGISTROAREN ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
01.11 UHARTEKO UDALAREN UDAL KIROL ZERBITZUAREN FUNTZIONAMENDUA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
01.12 UDAL ZERBITZUETAN IZENA EMATEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
01.13 ERRENTAREN GAINEKO TARTEAK KALKULATZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
01.14 ORDENANTZA, UDALEKO KIROL JARDUERETAN IZENA EMATEA ARAUTZEN DUENA
01.15 ATERPE-PREMIARAKO ETXEBIZITZEN GAINEKO ORDENANTZA
01.16 ETXEBIZITZEN ALOKAIRU SOZIALAREN GAINEKO ORDENANTZA
01.17 ORDENANTZA, KROSAREKIN LORTZEN DEN LAGUNTZAREN ADJUDIKAZIOA ARAUTZEN DUENA
01.18 HERRITARREN PARTE-HARTZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
01.19 ORDENANTZA, ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ARAUTZEN DUENA

02. DIRULAGUNTZAK

02.01 DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA
02.04 LANKIDETZA PROIEKTUETARAKO LAGUNTZEN DEIALDIA
02.05 HERRIKO TALDE ETA ELKARTEENDAKO DIRU-LAGUNTZA ETA HITZARMENEN DEIALDIA, KULTURA, HEZKUNTZA, BERDINTASUN, EUSKARA ETA GAZTERIA ARLOETAN UHARTEN JARDUERAK ETA PROIEKTUAK ANTOLATZEKO
02.06 MERKATARITZAKO ESTABLEZIMENDUETAKO ERROTULUETAN EUSKARA ERABILTZEKO DIRU-LAGUNTZEN OINARRIAK
02.07 EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK
02.08 UDAKO EUSKARAZKO KANPALDIETARAKO (D EREDUA) DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK

03. HIRIGINTZA

03.01 LURZORU URBANIZAEZINEKO ETA UREZTATUKO HIRIGINTZA ARAUAK
03.02 ORDENANTZA, ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENEKO ETA OBRA ETA JARDUERAK ALDEZ AURRETIK KOMUNIKATZEKO PROZEDURAK ARAUTZEN DITUENA

04. EUSKARA – BERDINTASUNA

04.01 HIZKERA ETA IRUDI EZ-BAZTERTZAILEAREN ERABILERA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
04.02 UHARTEKO UDAL ESPARRUAN EUSKARAREN ERABILERA ETA SUSTAPENA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA