Udala > Eskaera Ereduak

Eskaera Ereduak

Eskaera Ereduak

Eskabide Orokorra
ESKABIDE OROKORRA
ESKABIDE OROKORRA
 
Errolda 
INSKRIPZIO EDO ALDAKETA ORRIA – UDAL BIZTANLE ERROLDA
HELBIDERATZE BAIMENA
OFIZIOZKO BAJA ESKATZEKO ORRIA
GURASOAREN ERANTZUKIZUNPEKO
 
Erregistro Zibila
EZKONTZA ESKAERA
 
Ekonomia-Zerbitzuak
ZIRKULAZIO UDAL ZERGA BUELTATZEKO ESKAERA
HERENTZIA ONARTZEKO ESKABIDEA
ONDASUNEN TITULARTASUNA ALDATZEKO ESKABIDEA
ERREZIBOAK HELBIDERATZEKO ESKAERA
ERREZIBOAK HELBIDERATZEKO ESKAERA
ERRENTA AITORPENA AUEKEZTEKO INSTANTZIA
ERRENTA AITORPENA EGIN BEHAR EZ DUENENTZAKO ZINPEKO AITORPENA
 
Zerbitzu Orokorrak
TRAFIKOKO ZUZENDARITZA NAGUSIAN IBILGAILUEN HELBIDE ALDAKETA
 
Hirigintza
HIRIGINTZA-ESPEDIENTEAREN IZAPIDEA ESKATZEA
OBRA-LANA EGITEKO BAIMENA ESKATZEA
JARDUERA SAILKATUAREN BAIMENA ESKATZEA
IREKIERA LIZENTZIAREN TITULARTASUNA ALDATZEKO ESKAERA
JARDUERA SAILKATUA IREKITZEKO BAIMENA ESKATZEA
ZANGA IREKITZEKO BAIMENA ESKATZEA
BIDE PUBLIKOA ERABILTZEKO ESKAERA
 
Kultura Zerbitzua
ESPAZIOEN ESKAERA
MATRIKULA ETA IKASTURTERAKO ORDAINAGIRIEN HELBIDERATZEA (Pdf)
MATRIKULA ETA IKASTURTERAKO ORDAINAGIRIEN HELBIDERATZEA (Word)
 
Dirulaguntza eta hitzarmena deialdia
DEIALDI ESKAERA
FITXA 1 – FITXA OROKORRA
FITXA 2 – JARDUERA ETA PROIEKTUEN DESKRIPZIO FITXA
FITXA 3 – EKIPAMENDURAKO DIRU LAGUNTZA ESKATZEKO FITXA
FITXA 4 – A MOTAKO HITZARMENERAKO ESKAERA FITXA (EMANALDIAK)
FITXA 5 – E MOTAKO HITZARMENERAKO ESKAERA FITXA (OSPAKIZUNAK)
 
Udaltzaingo Zerbitzua

ESPALOITIK IBILGAILUA PASATZEKO LIZENTZIA ESKAERA

ETXE-ALDAKETEI DAGOZKIEN ZAMALANAK ETA BESTELAKO APARKATZE ERRESERBAK EGITEKO BAIMENA

MUGIKORTASUNA MUGATUA DUTEN PERTSONEN IBILGAILUENTZAKO APARKATZE-TXARTELAK.

BEREZ ARRISKUTSUAK DIREN TXAKURREN LIZENTZIAK.

ARMA TXARTELAK

  • Armaren jabetzari buruzko aitorpena Word / Pdf
  • 4. kategoriako armen baja eskabidea Word / Pdf
  • 4. kategoriako armen txartela berritzeko eskabidea Word / Pdf
  • 4. kategoriako armen baimena (erosketa) Word / Pdf
  • 4. kategoriako armen baimena (partikularren arteko transmisioa) Word / Pdf